Klager over tandbehandling

De privatpraktiserende tandlæger har ca. 8 millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste behandlinger bliver gennemført uden problemer. Men i nogle tilfælde opstår der problemer, som patienten ønsker at klage over.​

Kort om klageforløbet

 • Prøv først at tale med din tandlæge om problemet, inden du klager
 • Du kan klage over en privatpraktiserende tandlæge til social- og sundhedsudvalget i dit amt, din kommune eller din tandlæges kredsforening
 • Vær så nøjagtig som mulig i din formulering af klagen, der skal være skriftlig
 • Klagefristen er 2 år efter, at du er – eller burde være – blevet opmærksom på et problem med behandlingen
 • Klagefristen er 6 uger for forhold, der vedrører betalingen og lignende
 • Du kan anke, hvis din klage bliver afvist
 • Du kan anke afgørelsen over din klage

Erstatning

De privatpraktiserende tandlægers klagenævn kan beslutte, at tandlægen skal tilbagebetale et beløb af honoraret eller hele honoraret for tandbehandlingen. Klagenævnene kan ikke idømme erstatningspligt for:
 • Merudgifter som følge af skade
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Varigt men, svie eller smerte
 • Andre udgifter som følge af skaden


For sådanne krav henvises til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring, som dækker behandlingsskader efter samme retningslinier som for sygehusene. Du har også mulighed for at anlægge et civilretsligt søgsmål ved retten.

Hvad koster det at klage?

Det koster ingenting at klage. Der er heller ingen nedre grænse for det beløb, klagen skal gælde.

Regningsbetaling?

Regningen skal betales, selv om der klages. En klagesag har ikke opsættende virkning på betalingen for tandbehandlingen. Betalingen for behandlingen kan kræves deponeret i amtet, før klagen kan behandles.

Klagenævnenes sammensætning

Samtlige nævn og udvalg, der får med din klage at gøre, er sammensat af lige mange repræsentanter fra amt eller kommune og fra tandlægestanden. Ankeinstansen Landtandlægenævnet har desuden en landsdommer som formand.

Vi har fokus på personlig tandpleje

- Og vil til hver en tid gøre alt, for at du, som patient kan føle dig tryg hos os. Vi går meget op i en tryg og sikker behandling.​

Gratis gennem danmark - Gå til hjemmeside

Åbningstider​

​Vi har åbent alle hverdage:

Mandag: Fra kl.: 08.00

Tirsdag: Fra kl.: 09.00

Onsdag: Fra kl.: 09.00

Torsdag: Fra kl.: 08.00

Fredag: Fra kl.: 08.00

Vi tager forbehold for ændringer i åbningstiderne, ifm. helligdage og ferier.

Høj​ kvalitet til lave priser

Tandlæge Michael Secher står klar til at give dig en professionel behandling til gode priser.

Tryg og smertefri behandling

Vi yder den bedst mulige service for dig, så jeg kan hjælpe med at sikre dine tænder et langt liv.

Nemt og sikkert bookingsystem

Book hurtigt og nemt en tid til et tandeftersyn på Højbro Plads nr. 5 i København.

Adresseoplysninger

Tandlæge Michael Secher​

Højbro Plads 5. 2.sal

1200 København K

Kontaktoplysninger

Telefon: 33 13 75 65

E-mail: tandlaegerne@citytand.dk

CVR: 16634344

Åbningstider​

Mandag: Fra kl.: 08.00

Tirsdag: Fra kl.: 09.00

Onsdag: Fra kl.: 09.00

Torsdag: Fra kl.: 08.00

Fredag: Fra kl.: 08.00