Klager over tandbehandling

De privatpraktiserende tandlæger har ca. 8 millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste behandlinger bliver gennemført uden problemer. Men i nogle tilfælde opstår der problemer, som patienten ønsker at klage over.​ 

Kort om klageforløbet

 • Prøv først at tale med din tandlæge om problemet, inden du klager
 • Du kan klage over en privatpraktiserende tandlæge til social- og sundhedsudvalget i dit amt, din kommune eller din tandlæges kredsforening
 • Vær så nøjagtig som mulig i din formulering af klagen, der skal være skriftlig
 • Klagefristen er 2 år efter, at du er – eller burde være – blevet opmærksom på et problem med behandlingen
 • Klagefristen er 6 uger for forhold, der vedrører betalingen og lignende
 • Du kan anke, hvis din klage bliver afvist
 • Du kan anke afgørelsen over din klage

Erstatning

De privatpraktiserende tandlægers klagenævn kan beslutte, at tandlægen skal tilbagebetale et beløb af honoraret eller hele honoraret for tandbehandlingen. Klagenævnene kan ikke idømme erstatningspligt for:
 • Merudgifter som følge af skade
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Varigt men, svie eller smerte
 • Andre udgifter som følge af skaden


For sådanne krav henvises til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring, som dækker behandlingsskader efter samme retningslinier som for sygehusene. Du har også mulighed for at anlægge et civilretsligt søgsmål ved retten.

Hvad koster det at klage?

Det koster ingenting at klage. Der er heller ingen nedre grænse for det beløb, klagen skal gælde.

Regningsbetaling?

Regningen skal betales, selv om der klages. En klagesag har ikke opsættende virkning på betalingen for tandbehandlingen. Betalingen for behandlingen kan kræves deponeret i amtet, før klagen kan behandles.

Klagenævnenes sammensætning

Samtlige nævn og udvalg, der får med din klage at gøre, er sammensat af lige mange repræsentanter fra amt eller kommune og fra tandlægestanden. Ankeinstansen Landtandlægenævnet har desuden en landsdommer som formand.

Tandlægerne på Kultorvet

Vi er blevet tvunget til at dele os.

Tandlæge Mette Ravn finder du fremover Østergade 18, 4. sal

Tandlæge Michael Secher finder du fremover Højbro Plads 5, 2.sal

Kontakt os

​Tandlæge Mette Ravn

Østergade 18, 4. sal

Mail: booking@adenta.dk

Telefon: 33 12 80 83

Michael Secher

Højbro Plads 5, 2.sal

Mail: tandlaegerne@citytand.dk

Tlf: 33 13 75 65

Åbnigstider

​Mandag fra kl. 10.00

Tirsdag fra kl. 8.00
Onsdag fra kl. 9.00
Torsdag fra kl. 8.00
Fredag fra kl. 8.00

Online booking 

Book en tid hos Tandlægerne på kultorvet

Book en tid hos Mette

Book en tid hos Michael

Adresse:

Mette Ravn

Østergade 18, 4. sal,

1100 København

Telefon: 33 12 80 83

CVR. 16584045

Mail: booking@adenta.dk

Michael Secher

Højbro Plads 5. 2.sal

1200 København K

Tlf: 33 13 75 65

Mail: tandlaegerne@citytand.dk

​Online Booking:

Kontakt os​

Hvilken tandlæge ønsker du at kontakte? *


 
 
 
 
 
Fandt du os via Google?

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Tandlæge Strøget

Vore tandlægeteams består af:

​- Tandlæge Mette Ravn

- Tandlæge Michael Secher

TANDLÆGERNE PÅ STRØGET

Mette Ravn

Østergade 18, 4. sal

1100 København K

TANDLÆGERNE PÅ STRØGET

Michael Secher

Højbro Plads 5. 2.sal

1200 København K